Horisont

Nye leiligheter i blokk beliggende ved Valentinlyst Senter i Trondheim.

Blokken består av totalt 73 leiligheter i 15 etasjer. I 1.etasje er næringslokaler. Vi utførte alt innen sanitær-, varme- og sprinkler. Byggetid 15 mnd. med start våren 2006.

Les mer om prosjektet på www.bygg.no

Foto: Ole Harald Dale