Tillertorget

Utvidelse av Tillertorget,  

Nytt sprinkleranlegg og kjøleanlegg. Ferdigstillt høsten 2004.