Tjønnmosenteret

Nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Tiltakshaver: Tynset Kommune Prosjektet ble startet opp sommeren 2000 og sluttført i 2002. Inntil da vårt største prosjekt noensinne. Arbeidene omfattet både sanitær, sprinkler og varme.